No5134模特西门小玉蒸汽浴室里红带裹身秀火辣身材傲人豪乳诱惑写真66P西门小玉秀人网

No5134模特西门小玉蒸汽浴室里红带裹身秀火辣身材傲人豪乳诱惑写真66P西门小玉秀人网

粗工互腾其口说,岂知人参本补五脏真阳之气者也。古方治噤口痢,用醋炒升麻,引人参、莲肉扶胃进食,大有神效。

蠼、蜈蚣咬,和蒜涂之。婴儿麻疹内陷喘满声喑者,宜加用之;若肺冷金寒,喘嗽失音者禁用。

 同牵牛、大黄则行气而泻血。胃脘虫痛,茶清调胆矾末吐之。

盖肾欲坚,急食苦以坚之,痢则下焦虚,故以纯苦之剂坚之。古方有一味子芩丸,治妇人血热,经水暴下不止者最效。

雾露之邪中于上焦,须兼木香。酸苦平微寒,无毒。

发明羊踯躅治中风瘫痪,性祛风寒湿邪,故可以治诸痹恶毒,正与《本经》之治相符,用其毒以攻毒也。 若膈下急痛,以米汤调郁金末三钱服之,即泻恶物。

Leave a Reply