No3327女神Cherry绯月樱三亚旅拍浴室死库水湿身秀完美身材诱惑写真56P绯月樱秀人网

No3327女神Cherry绯月樱三亚旅拍浴室死库水湿身秀完美身材诱惑写真56P绯月樱秀人网

治法宜以开郁为主,若徒开其郁,而不知平肝,则肝气大开,肝火更炽,而血亦不能止矣。专治下疳、牙疳、诸色疳疮,神效。

以二陈汤加升麻、柴胡、苍术、白术。红矾为衣,每服三十丸,姜汤送下。

老年水火俱亏,宜服八味丸。治劳症,久嗽,肺痿,肺痈。

升麻、牛膝并用,而又用附子者,欲其无经不达,使气血迅速以催生也。 然国初上元生人,禀赋最壮,或非用一两不效。

并宜噙服,决定除根。健脾益肾而不滞,解郁清痰而不泄,不损天然之气血,便是调经之大法,何得用他药以冀通经哉!眉批∶曾见妇人一年一行经,身健无恙,妊娠后反月月行经,或至五月至七月经止不等,言男皆成人,咸以为异,或亦仙骨之所致乎?

又治吃泥炭米物。如虚弱加白术,甚则加人参。

Leave a Reply