cosplay自慰网站dva

cosplay自慰网站dva

候汗自干,即愈。如面色发红,及病上至心下至脐者,不可贴。

 腰膝痛,贴患处,盐汤下。妇人产后恶心欲吐,时而呕吐,人皆曰胃气之寒也,谁知是肾气之寒乎!夫胃为肾之关,胃之气寒,则胃气不能行于肾之中;肾之气寒,则肾气亦不能行于胃之内,是肾与胃不可分而两之也。

二剂而心定,三剂而血生,四剂而血旺,再不晕矣。若只作闪挫外伤治,断难奏功,且恐有因治而反堕者,可不慎与!必须大补气血,而少加以行瘀之品,则瘀散胎安矣。

此方大补肝、肾、脾之精与血,加肉桂以祛其寒,柴胡以解其郁,是补中有散,而散不耗气;补中有泄,而泄不损阴,所以补之有益,而温之收功,此调经之妙药也,而摄血之仙丹也。治虚阳上攻,气不升降,上盛下虚,痰涎壅盛。

先以琥珀膏贴痛处,却以生姜汁吞此丸。盖肝虽属木,而木中实寄龙雷之火,所谓相火是也,相火宜静不宜动∶静则安,动则炽。

或疑儿已下坠,何故再顾其胞?禁用半夏。

Leave a Reply