Vol299嫩模软软酱粉色蕾丝吊带内衣秀巨乳肥臀惹火诱惑写真48P软软酱模范学院

Vol299嫩模软软酱粉色蕾丝吊带内衣秀巨乳肥臀惹火诱惑写真48P软软酱模范学院

一、香港脚,加槟榔、木瓜、穿山甲,水煎服之。 瘀血留滞,外肿内痛。

调经论云∶阳虚则外寒,阴虚则内热,阳盛则外热,阴盛则内寒,以此别之。及夫地理方位高下,四时寒热温凉,安危寿夭病同。

又主左尺水,周而复始也。既不相入,则格阳于外,故曰阴盛格阳也。

如跨骨从裆内出,不可整凡手骨出者,看如何出,若骨出向左,则向右边拔入。一、凡病患有泻者,不可便用此方。

一法本方合小柴胡汤。然治之须早,稍迟或在心腌,则腐肉粉碎,神仙莫医。

【注】伤寒发斑、疹、痧,皆因汗下失宜,外邪覆郁,内热泛出而成也。或头微汗、小便利而微黄者,湿热微也,宜此。

Leave a Reply