Vol399女神心妍小公主私房黑色情趣皮衣秀傲人豪乳惹火诱惑写真52P心妍小公主尤蜜荟

Vol399女神心妍小公主私房黑色情趣皮衣秀傲人豪乳惹火诱惑写真52P心妍小公主尤蜜荟

《易》曰∶惩忿窒欲,又曰∶慎言语、节饮食。 妇人性执,易于动气,痞满胀痛,上凑心胸,或攻筑胁肋,腹中结块,月水不调,或眩晕呕吐,往来寒热,正气天香散、四七汤酌用之。

 世不休我,我休世也。张景岳谓失血证,凡见喘满咳嗽,及胸膈左右皆隐隐胀痛者,此病在肺也。

帝氣十十皆善,王氣者二善一惡,相氣者二惡一善也。知惡當慎自責,不可須臾有亡其年壽,甚可惜也。

血虚发热,或由吐衄便血,或由产后崩漏,一切失血所致。同縣比廬,反言得仙,殊無信報,何用自明。

向云懒于用心,非我之懒于用自己之心,实自己之心懒为我用也,是懒也。寤则血随阳动,外运而亲上,卧则血随阴静,五内而亲下。

精生血死,老少之分也。同縣比廬,反言得仙,殊無信報,何用自明。

Leave a Reply